Veterinär

Veterinär är ett legitimationsyrke vars arbetsuppgifter till stor del inkluderar medicinsk behandling av djur, livsmedelskontroll, djurskydd, forskning och laboratoriearbete samt arbete med folkhälsa och epizooti.

Kliniskt verksamma veterinärer arbetar med djursjukvård, med inriktning på ett eller flera djurslag, som smådjur, hästar, lantbrukets djur eller fisk. Det finns både statligt och privat anställda veterinärer med klinisk inriktning. Veterinärer arbetar också inom livsmedelsområdet, med livsmedelskontroll på till exempel slakterier. Ett annat veterinärt arbetsområde är administration och förvaltning.

Djurklinik

En djurklinik är ett mindre djursjukhus som ofta är mer specialiserat, exempelvis på smådjur eller hästar. Djurkliniker tar oftast inte in patienter under längre tidsperioder och djur som måste behållas för vård hänvisas istället till djursjukhus. Dessa kliniker har inte heller jour.

Djursjukhus

Djursjukhus är ett specialsjukhus där djur kan behandlas för sjukdomar och andra åkommor. Djursjukhusen arbetar i första hand med smådjur (hundar, katter och övriga sällskapsdjur), men vissa sjukhus kan vara specialiserade på andra djur, till exempel hästar eller djur inom animalieproduktion.

Tillbaka

http://media.djursjukhusstockholm.se/2017/12/cropped-anicura-lackeby-djursjukhus-1.jpg
katt-ligger-i-sang